Een reactie plaatsen

DSCF2613


DSCF2613

Advertenties
Een reactie plaatsen


Minister Blokland:

“ PCS op de goede weg”

 

 

 

Aanwezigen in de conference room tijdens het werkbezoek van de minister, drs. M. Blokland.

 


 

“Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is vergeleken met  de achter ons liggende jaren op de goede weg”, zei minister Michael Blokland van Volksgezondheid tijdens zijn bezoek aan de instelling. De waarnemend Algemeen Directeur Dayasankar Mathoera heeft middels een presentatie de enorme groei belicht.

 

De minister van Volksgezondheid, drs. M. Blokland, heeft op woensdag 23 mei een werkbezoek gebracht aan het Psychiatrisch Centrum Suriname.Dit in het kader van de geplande orientatie bezoeken aan instellingen die resulteren onder het ministerie van Volksgezondheid, en het PCS is de laatste in de rij van bezoeken. Tijdens dit werkbezoek was de minster vergezeld door de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, drs. M. Eersel en het Toezichthoudend Orgaan PCS. Dit werkbezoek is bedoeld om inzicht te geven van ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaren en projecten die nog in uitvoering zijn. De heer Mathoera wnd. Algemeen Directeur van het PCS gaf een uitgebreide presentatie van projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en de nog lopende projecten. Vervolgens zijn ook alle afdelingen belicht met hun werkzaamheden. Ook knel punten waarmee het PCS te kampen heeft werden naar voren gebracht. Het gaat onder andere om de 80 procent van de exploitatiekosten die betaald moeten worden voor personeelskosten. De directeur gaf aan dat het PCS diensten verleend die niet vergoed worden, terwijl de beschikking reeds getekend is maar het ministerie van Financien de middelen niet vrij geeft.

 Outreach diensten

Het PCS is nu ook in de districten bezig met outreach werkzaamheden z.a Coronie, Marowijne, Nickerie en laatst nog Brokopondo. De directeur geeft aan dat het aantal opgenomen patiënten de laatste jaren aan het afnemen is dit vanwege  het outreachwerk en resocialisatie diensten die de afdeling Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) biedt. Er worden ook patiënten thuis bezocht en ook opgehaald voor behandeling. De afdeling SPD bezoek elk maand een van deze districten in het weekend.

Tijdens deze gelegenheid heeft het Bestuur van de Bond van Personeel in LPI (BPLPI) gebruikt gemaakt om een petitie in te dienen aan de minister, over de 84 arbeidscontractanten in dienst van PCS die nog geen vaste aanstelling hebben. De voorzitter van de Bond, mevrouw C. Brondenstein, gaf aan dat zij net als het Academisch Ziekenhuis de werknemer van het PCS een vaste aanstelling moeten krijgen, daar zij hun krachten geven aan de instelling. De minister gaf aan dit te zullen meenemen daar hij niet voorbereidt was hiervoor, maar voor een werkbezoek is gekomen. Hij sprak vol lof over de uitgebreide presentatie die de Directie gepresenteerd heeft en de ontwikkelingen die het PCS door de jaren heen heeft mee gemaakt. Het financieel plaatje geeft aan dat het managementsysteem een voorbeeld moet zijn voor de andere instellingen.

 

Een reactie plaatsen

Aanwezigen tijdens presentatie


DSCF2616

Een reactie plaatsen

Observatie afdeling in aanbouw


DSCF2678

Een reactie plaatsen

drs. M. Blokland in de conference room


DSCF2645

Een reactie plaatsen

DSCF2657


DSCF2657

Een reactie plaatsen

Psychiatrie


De zorg van de psychische zieke mens is waarvoor het Psychiatrisch Centrum Suriname voor staat.